0

: 13.77 €

Leibniz, Gottfried Wilhelm

Discurs de metafísica / Monadologia

Els dos textos que es reuneixen en aquest volum es poden considerar l'alfa i l'omega de la filosofia leibniziana. El Discurs de metafísica, redactat a començaments de l'any 1686, constitueix la primera exposició global del sistema filosòfic del Leibniz arribat a la maduresa: s'hi troben, articulats, pràcticament tots els seus conceptes i tesis fonamentals. La Monadologia, esbossada durant el segon trimestre de 1714, n'és la versió final, menys explícita, més quintaessenciada; segons alguns intèrprets (no pas tots), també significativament modificada quant al contingut.

Edició realitzada amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

:
2018
:
català
:
978-84-92728-59-6
:
139
:
14,5 x 18 cm.
:
Discurs de metafísica / Monadologia
:
Xavier Carbonell
: 13.77 €